keringat berkeringat

Kita mengucurkan keringat dan keringat membasuh kulit kita
Berlari, bekerja, berjalan walau tak pelan, bersantai tetapi dalam batin terkejar-kejar
Kita mengusap keringat dan keringat telah sirna dari kulit kita
Basah dalam kulit berpindah menuju pembasuh

Kita meneteskan keringat dan keringat menjadikan kulit kita asin
Tak sedikit ia mengalir, sudah banyak ia menderas
Kita mengentahkan kering sendiri keringat itu dan keringat justru semakin banyak
Bulir-bulirnya menandakan kita sebagai pekerja keras atau bahkan hanya pekarya keringat

Keringat-keringat terkucur-kucur, terbasuh-basuh
Keringat-keringat terusap-usap, tersirna-sirna
Keringat-keringat tertetes-tetes, terderaskan mengalir-alir
Keringat-keringat terentah-entah, terbanyakkan menanda-nanda

Seberapa banyak keringatmu, tetaplah tersenyum
Seberapa sedikit keringatmu, juga tetaplah tersenyum
Bersiaplah menyambut esok hari, keringat akan ada lagi
Bersiaplah menyambut dengan tetap tersenyum

Share: