Menjadi orang kaya yang bersyukur itu lebih sulit daripada menjadi orang miskin yang bersabar. Meskipun demikian, tentu ada dari sahabat Nabi yang kaya lagi bersyukur, ialah Abdurrahman bin Auf. Begitu pula yang miskin lagi bersabar, ialah Uwais Al-Qarni. Jadi, mari teladani Nabi kita, juga teladani para sahabatnya.
(ceramah tarawih oleh Ustadz Amir As-Soronji di Masjid Pogung Raya)

Share: